فصلنامه نظارت مالی

«فصلنامه تخصصی نظارت مالی» اولین نشریه و محتوای فنی و کاربردی حوزه نظارت مالی و محاسباتی است. نشریه ای غیرانتفاعی که با اعتقادی راسخ پیرامون ضرورت تحقق مفهوم کلان و زیرساختی «شفافیت» در سطوح مختلف نظارت و کنترل، به عنوان «ساده‌ترین، سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین» راه‌کار برای حل مشکلات بنیادین حکمرانی، کار خود را آغاز کرده است. این نشریه سعی خواهد نمود غنی‌ترین محتوا از نظر دانش نظری و نیز اجرایی در حوزه نظارت مالی در کشور را تولید و عرضه نماید. در این راه همکاری و همراهی شما مخاطبان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.