ربات تلگرامی کوتاه کننده لینک

ربات تلگرامی یون با جهت سهولت استفاده از سرویس کوتاه کننده لینک یون در محیط تلگرام طراحی گردیده است. شما میتوانید به سادگی با ارسال یک پیام متنی حاوی لینک به این ربات از خدمات آن استفاده نمایید.

استفاده از این ربات هزینه ای نداشته و هیچگونه تبلیغی وجود نخواهد داشت.

مدیر کانال های تلگرامی

سرویس دیگری که از طریق این ربات ارائه گردیده، قابلیت تشخیص و اصلاح نمودن لینک ها درون پست های کانال های تلگرامی میباشد. شما میتوانید به سادگی با افزودن این ربات به کانال تلگرامی خود از طریق بخش مدیران کانال از خدمات آن بهره مند شوید.

 

شروع گفتگو با ربات کوتاه کننده لینک