کوتاه کننده لینک

با فعال شدن این گزینه، به ازای هر بازدید در ۲۴ ساعت اول مبلغ ۱ تومان به عنوان پاداش به حساب شما واریز میگردد. توجه فرمایید جهت دریافت پاداش خود، قبل از ثبت لینک به اشتراک خود وارد شوید. لینک های مستقیم شامل هدیه نمیشوند. اطلاعات بیشتر